Insolvenční správce nabízí k prodeji pohledávky
Zpět do aktualit

Insolvenční správce nabízí k prodeji pohledávky

Pohledávka za společnosti TERMOCHEM, spol. s.r.o., IČO: 45308519, sídlem Podvinný mlýn 1418/2, 190 00 Praha v celkové výši 5.471.316, – Kč z titulu bezdůvodného obohacení. Tato pohledávka není vykonatelná a byl přihlášená do insolvenčního řízení společnosti TERMOCHEM spol. s r.o., pohledávku dlužník rozporuje, insolvenční návrh byl zamítnut a bylo by nutné podat žalobu na plnění (zde se […]

Pohledávka za společnosti TERMOCHEM, spol. s.r.o., IČO: 45308519, sídlem Podvinný mlýn 1418/2, 190 00 Praha v celkové výši 5.471.316, – Kč z titulu bezdůvodného obohacení. Tato pohledávka není vykonatelná a byl přihlášená do insolvenčního řízení společnosti TERMOCHEM spol. s r.o., pohledávku dlužník rozporuje, insolvenční návrh byl zamítnut a bylo by nutné podat žalobu na plnění (zde se však obávám nákladů soudního řízení a zatížení majetkové podstaty, nehledě na to, že tato společnost je schopna procesně řízení protahovat), Podkladem jsou výpisy z účtu ZK Termochem a dále přihláška pohledávky,

Pohledávka za společnosti TERMOCHEM, spol. s r.o. IČO: 45308519, sídlem Podvinný mlýn 1418/2, 190 00 Praha v celkové výši 3.376.719, – Kč, a to z titulu určení neúčinnosti právního jednání, kdy Městský soud v Praze rozhodl rozhodnutím ze dne 14.12.2022, č.j. 208 ICm 2728/2021-74, zde bylo podáno odvolání, kdy není zřejmé rozhodnutí odvolacího soudu. Podkladem je žaloba insolvenčního správce, včetně příloh, rozsudek soudu.

Pohledávka dlužníka za společnosti Energomonting CZ s.r.o., IČO: 03257860, sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha (dále jen „poddlužník“)  ve výši 603.790,- Kč, a to z titulu určení neúčinnosti právního jednání, kdy Městský soud v Praze rozhodl rozhodnutím ze dne 28.11.2022, č.j. 208 ICm 2730/2021-38, v právní moci. Ze strany správce byl podán návrh na nařízení exekuce, nicméně na společnost je historicky nařízena exekuce a je otázka, jaká a kdy bude výše plnění do majetkové podstaty. Podkladem je rozsudek soudu v právní moci, usnesení o nařízení exekuce.

Zpět do aktualit