Zpět do služeb

Stejně důležité jako správné vedení sporu, je důsledná analýza, zda se Vám spor vyplatí

"Bona pacta, boni amici – Jasné smlouvy, dobří přátelé."

S vedením soudních a mimosoudních sporů máme mnohaleté zkušenosti. Klienty zastupujeme v civilních sporech týkajících se těch oblastí, na které se specializujeme.

Jde tak nejčastěji o spory mezi podnikateli, mezi nimiž je naší silnou stránkou řešení sporů ze smluv o dílo, dále spory k vymožení peněžitých plnění.